Feedback of Feed forward

Vind je commentaar krijgen moeilijk? Je bent niet de enige!

Ervaar je op- en aanmerkingen als commentaar? Ben je altijd zo sterk om de verbeterpunten uit een gesprek te halen? Dit is sterk afhankelijk van jouw zelfvertrouwen.

Regelmatig komt het gesprek met ondernemers op commentaar krijgen, een negatieve houding van personeel, op- en aanmerkingen over de werkwijze, beloningen of bedrijfsstructuur. Of mensen in hun omgeving. Die hebben makkelijk praten, wordt dan vaak gezegd. Vaak zien we ondernemers in de aanval gaan. Begrijpelijk, want je werkt hard. Niet alleen voor jezelf, maar ook om de kosten (en dus ook salarissen) te kunnen betalen en uiteindelijk winst te maken. Een ondankbaar gevoel dus!

Feedback is krachtigJammer, want dit commentaar is juist goud waard. Het houdt je een spiegel voor. Dit commentaar is niet gericht op jou, maar op de werkwijze en op het resultaat van deze werkwijze. De brenger van de boodschap kan een ontevreden werknemer zijn of iemand die buiten de organisatie staat en wellicht goede tips heeft en alleen wil helpen. Het grote probleem bij het ontvangen van feedback is dat je je persoonlijk aangevallen voelt. Alleen als je veel oefent dan kom je erachter dat het gaat om taakgerichte feedback op je functie als medewerker en niet op jou als persoon.

Verandering in gedrag is het moeilijkst wat er is. Echter, aanpassing in gedrag is het enige dat zorgt voor verbetering!

De kracht van feedback

FeedbackDe kracht van deze feedback is onbetaalbaar, indien je er op de juiste wijze mee omgaat. Neem het nooit persoonlijk, maar zie het als een kans. Het blijkt vaak zo dat als je er veel last van hebt en de feedback pijn doet, dat je dan pas bereid bent om je gedrag aan te passen. In het vakjargon spreekt men dan van ‘genoeg leerpijn om te veranderen’.

Niet met de hakken in het zand reageren, maar ontvankelijk zijn voor feedback is dé remedie voor persoonlijke groei. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Indien je zorgt voor de juiste middelen zal commentaar veranderen in positieve feedback. In een open communicatiestructuur waar men elkaar kan aanspreken zal men weten dat het ongenoegen geuit kan en mag worden.

Tips voor positieve feedback

Enkele tips om van negatief gedrag positieve feedback te maken:

  • Ga, indien van toepassing, naast een persoon zitten of in ieder geval nooit recht tegenover hen (= aanvallend gedrag). Dit werkt imponerend en zal de afstand tot elkaar vergroten. Resultaat: geen open en eerlijke communicatie. Schuin zitten werkt ook goed.
  • Begin met positieve feedback. Geef aan dat je tevreden bent over de persoon. Prijs bijvoorbeeld zijn/haar inzet, zoals altijd op tijd komen of de positie in de groep. Vraag daarna naar de ontevredenheid en met betrekking tot welke zaken die spelen.
  • Geef ruimte om eigen oplossingen aan te dragen en neem deze serieus!
  • Laat zien dat er actie ondernomen wordt op deze punten van ontevredenheid. Dit betekent niet altijd dat je in moet gaan op wensen, maar soms een alternatief moet zoeken. Geef hem/haar de ruimte om mee te denken. Hierdoor ontstaat acceptatie voor het nieuw te tonen gedrag.
  • Tenslotte: maak plannen voor gewenst gedrag in de toekomst (feed forward). Maak afspraken over een werkwijze waarin zaken anders aangepakt worden. Dus niet terugkijken, maar positief benaderen voor de toekomst.
  • Benadruk je dankbaarheid en verklaar de kracht van de input. Hierdoor ontstaat groei en daar zorgen deze input-gesprekken zeker voor!

Een filmpje over hoe het juist niet moet.. https://www.youtube.com/watch?v=Y37r2TcTdm8;

Hier wordt geen constructieve feedback gegeven en geen oplossing geboden voor het probleem dat de werknemer aangeeft.

Een hilarisch filmpje hoe het ook niet hoort: https://www.youtube.com/watch?v=9WAzg8O2eHs#t=141

Boeken:

‘Collega’s en andere ongemakken’ van hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk met  wetenschappelijk onderzoek naar de methodes van feedback geven. Hierin staat o.a. waarom de sandwichmethode maar in specifieke gevallen werkt.

Feedback challenge van Axelle de Roy

We hebben allemaal feedback nodig