Het is de kracht van een leider om macht niet te misbruiken

Een goede leider geeft leiding vanuit kracht en niet vanuit macht. Als krachtig leider weet je wat je doet, heb je een overtuigende uitstraling en weet je medewerkers te motiveren met kennis en kunde. Een leider die opereert vanuit macht, ontleend aan zijn functie, legt anderen zijn wil op, zonder rekening te houden met die anderen. Neem een niet-krachtige leider zijn macht af, dan blijft er weinig over.

Wat er ook wordt afgenomen van een krachtige leider, hij zal wellicht iets van zijn veerkracht kwijtraken, maar de kracht zit binnenin. Een mooi voorbeeld hiervan is Nelson Mandela. Hem werd gedurende zijn gevangenschap alles afgenomen. Hij nam echter leiderschap over zijn eigen leven en ging de geschiedenis en taal van de Afrikaners leren om hen beter te leren begrijpen. (De 5e eigenschap die Stephen Covey beschrijft in zijn boek ’De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’). Na zijn vrijlating was hij nog steeds een krachtig leider.

Leiding geven is faciliteren

Leidinggeven is faciliteren dat anderen groeien, zowel persoonlijk evenals vakinhoudelijk. Een zwakke leidinggevende ziet de groeiende kennis van medewerkers als een bedreiging en is bang om de leidinggevende positie te verliezen. Een sterke leider stuurt specialisten aan. Omgaan met mensen, situationeel leidinggeven en coachen is belangrijker dan inhoudelijke kennis.

Een sterke leider heeft de leiding over zichzelf, stippelt de eigen route uit en weet wat de doelen zijn en hoe die te realiseren. Dat is de uitdaging voor iedere leidinggevende. Zichzelf kennen, de uitdaging begrijpen en weten waar hij/zij uniek in is.

Een sterke leider is zichtbaar

Een leider sluit zich niet op, maar is benaderbaar voor iedereen. Hij/zij weet waar de mensen mee bezig zijn, informeert hen over belangrijke zaken binnen de organisatie en zorgt voor betrokkenheid en open communicatie. Een leider is altijd een leider en heeft een voorbeeldfunctie. Zelfs op een personeelsuitje of -feestje.

De kracht van een leider maakt dat mensen hem vertrouwen en in hem geloven. Hij stimuleert zichzelf en anderen om het beste in hen naar boven te halen. Hij blijft zich ontwikkelen en stimuleert anderen dat ook te doen. Hij creëert daarvoor de mogelijkheden.

Ken je zwakheden

Een krachtige eigenschap van een leider is het onderkennen van de eigen zwakheden. Het kwetsbaar opstellen is juist een kracht. Dit dwingt respect af en is onderdeel van wederzijds vertrouwen. Iedereen heeft zwakke plekken. Koester je talent en laat anderen je zwaktes opvullen. Geef je zwakheden aan als voorbeeld voor anderen, zodat ook zij hun talenten kunnen ontwikkelen en de zwakke plekken door anderen laten opvullen.

Naast het kwetsbaar opstellen en de reeds genoemde voorbeeldfunctie is er nog een essentieel onderdeel van belang voor een krachtig leider: resultaatsturing. Het gaat hierbij om personeel te motiveren en te begeleiden en minder om sturing en controle. Daarmee geef je inhoud aan de kernwaarde ’vertrouwen’.

Leidinggeven is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn mensen die zich prima voelen in hun baan en niet de verantwoordelijkheid willen of kunnen nemen en/of dragen die bij een leidinggevende functie hoort.

Vragen of een afspraak maken

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel neem dan gewoon even contact op,
bel direct met ondernemerscoach Eric Bolwerk 06-13012179